• Na všetok tovar poskytujeme záruku 2 roky.
  • Tovar môžete reklamovať v našej predajni v Trnave alebo ho poslať poštou.
  • Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní.

 

Záručná doba a životnosť tovaru 


Záručná doba a životnosť tovaru sú rôzne pojmy. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamená, že pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kratšia ako záručná doba. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Ako postupovať pri reklamácii

Reklamáciu je možné uplatniť len v záručnej dobe, teda do uplynutia 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak sa objaví na tovare vada, je potrebné reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k odmietnutiu reklamácie.

  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný (napr. nestačí len jedna topánka, ale celý pár), čistý, suchý a hygienicky nezávadný.
  • Pri reklamácii je potrebné preukázať nákup tovaru v spoločnosti aranburu - PrimaTT s.r.o. , najlepšie dokladom o nákupe (blokom alebo faktúrou).
  • V prípade, že budete posielať tovar na reklamáciu poštou, napíšte priamo na kópiu dokladu dôvod reklamácie, stručne popíšte vzniknutú vadu.

Pokiaľ sa jedná o odstrániteľnú vadu, má zákazník právo na bezplatnú, včasnú a riadnu opravu. Túto vadu odstránime bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Adresa pre zasielanie reklamácií:

CORONA INFO: prosím na pošte si vyžiadajte aj podacie číslo zásielky a to nám náslene pošlite mailom, nakoľko pošta nám nedoručuje zásielky na predajňu - keďže musí byť podľa nariadenia vlády zatvorená a zároveň na pošte nám bez tohoto čísla balíka nechcú balíky vydávať.

Predajňa Aranburu, PrimaTT s.r.o., Hlavná 36, 917 01, Trnava

Pre priamy kontakt použite infolinku:

eshop@aranburu.sk, +421917860923

Podrobný reklamačný poriadok nájdeš: tu